Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Architect presenteert eerste schets hospice

03-02-2004

Soest - Het wordt steeds duidelijker hoe een hospice in Soest eruit moet zien. Het bestuur van de Stichting Hospice Soest heeft bezoeken gebracht aan hospices in Leiden en Gouda om goede ideeën op te doen. Het bestuur weet voldoende om een programma van eisen te kunnen maken.

Er zijn drie opties voor een locatie met nieuwbouw of verbouw van een bestaand pand. Twee van de drie opties waaraan het bestuur op dit moment werkt, betreffen nieuwbouw. Architect Rob Gommers, die belangeloos meewerkt aan het initiatief, heeft het bestuur een eerste schetsplan voorgelegd, dat past op één van de beoogde locaties.

Ook wordt gewerkt aan de fondsenwerving. Zo houdt de Rotary Club Soest-Baarn in samenwerking met de Nederlandse Bridgebond een officieel bridgetoernooi op zaterdag 14 februari. Een deel van de inschrijfgelden is bestemd voor het hospice. De bridgeavond vindt plaats in de tennishal van LTC Soestdijk en begint om 19.00 uur. Er worden honderdtwintig paren verwacht. Overigens heeft de provincie Utrecht eerder dit jaar ook al 40.000 euro beschikbaar gesteld. Bedoeling is in 2005 het hospice in gebruik te nemen. Het moet onderdak bieden aan vier terminale patiënten die in een huiselijke omgeving omgeven door familie en verpleeghulp kunnen sterven.

Inmiddels is ook gestart met de verspreiding van een folder over het toekomstige hospice.

Nieuws overzicht
Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2020, Stichting Hospice De Luwte