Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Een hospice voor de regio

01-11-2003

Zes mensen werken er sinds bijna een jaar hard aan. Een hospice, of hospitium, moet er komen. En het liefst in Soest, want dat ligt centraal in het belangrijkste verzorgingsgebied, Baarn, Soest en Soesterberg. Een gesprek met de voorzitter van de initiatiefgroep, oud lid van Provinciale Staten van Utrecht, Marjan Haak. Zij heeft inmiddels ook in Baarn haar vleugels uitgeslagen.

Wat is een hospitium of hospice?
‘Een hospice is een huis waar mensen kunnen wonen die van hun arts te horen hebben gekregen dat ze nog maar kort te leven hebben. Daarbij moet je vooral denken aan mensen die niet thuis door familie of vrienden kunnen worden verzorgd.
Er zijn verschillende soorten hospices, high-care hospices waar de hulp vooral door professionals wordt gegeven. En er zijn 10w-care hospices waar vrijwilligers de belangrijkste hulpverleners zijn. Officieel heet een low-care hospice een ‘bijna thuis huis’.

Hoe komt het hospice er uit te zien?
‘We zoeken voor ons hospice naar een gewoon huis in een wijk, dat plaats biedt voor vier personen. De sfeer in het huis zal zo veel mogelijk huiselijk zijn. Elke bewoner heeft een eigen kamer, waar plaats is voor eigen spullen. De bewoner houdt gewoon zijn eigen huisarts. Vrijwilligers zorgen voor alles wat de bewoners verder nodig hebben.
We hebben de keuze voor nieuwbouw of een bestaand huis nog niet gemaakt. Het belangrijkste is dat het een huis is dat midden in de bewoonde wereld staat’.

Is er draagvlak voor?
‘Els de Waard is gemeenteraadslid in Soest. Zij heeft in de gemeenteraad het voorstel gedaan dat er een hospice in Soest moet komen. Dit voorstel is door de hele raad gesteund. Burgemeester Janssen van Soest heeft vervolgens een initiatiefgroep benoemd die zal zorgen voor de realisatie.

Hij is tevens voorzitter van het comité van aanbeveling waarin veel prominente burgers zitting hebben genomen. Ria Bremer bijvoorbeeld, maar ook oud NCRV-voorzitter en rechter Mr. Herstel, enkele artsen en zakenlieden. Een ondersteuning waar we erg blij mee zijn. Het initiatief heeft een groot draagvlak.
We hebben met zorginstellingen gesproken, met de huisartsen en met de thuiszorg. We krijgen veel reacties uit de bevolking. We hebben ook in Baarn contacten gelegd, zowel met de huisartsen als met de zorg. Ook met de gemeente zijn er inmiddels contacten’.

Voor wie is het bestemd?
‘Het verblijf in het hospice is niet duur. Je hoeft alleen een kleine vaste vergoeding te betalen voor zaken als eten en de telefoon. Je mag komen als je een levensverwachting hebt van minder dan drie maanden. Iedereen kan er terecht, we letten niet op iemands levensovertuiging of mate van welstand. Dat geldt trouwens ook voor de vrijwilligers die er komen te werken.
Je kunt in het hospice komen als je zelf de wens hebt niet langer thuis te blijven. Het kan ook dat de mantelzorg het thuis niet meer trekt en de huisarts of de thuiszorg je adviseert naar het hospice te gaan. Ook is het mogelijk dat je in het ziekenhuis de boodschap krijgt dat je uitbehandeld bent en dat er uitgekeken moet worden naar een plek waar je naar toe kunt. Bij al die mogelijkheden geldt de voorwaarde van een indicatie dat je niet langer dan drie maanden te leven hebt’.

Aan welke grootte denkt u?
‘We hebben overleg met hospices op andere plekken. We hebben bij de zorginstellingen, de huisartsen en de thuiszorg gevraagd of zij een inschatting kunnen maken van de vraag naar hospicezorg in Baarn, Soest en Soesterberg. Ook zijn er landelijk berekeningen gemaakt naar de vraag. Alles bij elkaar komen we uit op een huis met vier bedden.
We willen graag voor deze drie plaatsen werken. Het initiatief is in Soest genomen, maar de uiteindelijke naam zal ook niet Hospice Soest zijn. Als we een huis hebben zal het een naam krijgen die bij dat huis past. Ook willen we niet de suggestie wekken dat het huis alleen bedoeld is voor mensen uit Baarn, Soesterberg en Soest. Mensen uit andere plaatsen zijn ook welkom’.

Wanneer wordt het plan realiteit?
‘Als het aan ons ligt beginnen we in de loop van 2005. Maar veel zal afhangen van het moment waarop we in staat zijn een huis te verwerven. En vervolgens wat er dan nog aan dat huis moet gebeuren. De praktijk leert dat de meeste hospices wel een aantal jaren nodig hebben, dus onze timing is best ambitieus. Maar er is intussen elders veel kennis opgebouwd. Van de fouten van anderen kan je leren. Dat helpt om het proces te versnellen’.

Wie gaan de zorg verlenen?
‘Het is de bedoeling dat je je eigen huisarts houdt, maar als je bij voorbeeld vanuit een andere woonplaats in het hospice komt zal dat niet altijd gemakkelijk gaan. Dan kun je gebruik maken van een huisarts die speciaal aan het hospice verbonden is.
Verder werken we voor de coördinatie van alles wat er in het hospice gebeurt met één beroepskracht in vaste dienst. Daarnaast wordt er door de thuiszorg dezelfde professionele hulp geboden die de bewoner thuis zou krijgen als men nog thuis zou wonen.
Al het andere werk wordt door vrijwilligers gedaan.
We denken daarbij aan zo’n zestig vrijwilligers. Maar als we een tuin hebben moet die ook onderhouden worden en er zullen ongetwijfeld ook allerlei andere klussen zijn. Ook het bestuur bestaat trouwens uit vrijwilligers’.

En de financiering?
‘Er moet een huis gekocht worden en een huishouding draaiende gehouden worden. Dat alleen al komt op maandelijkse lasten van zo’n 4000 euro. Daarnaast zijn er de kosten voor de coördinatie, de kantoorkosten en de opleidingen voor de vrijwilligers. Van die laatste posten zal een gedeelte door de zorgverzekeraar worden betaald. De rest moet uit particuliere bronnen komen.
Er zijn trouwens nu al wat kleinere giften en toezeggingen binnen en we hebben 10.000 euro van de Vrienden van Molendael. Verder heeft een aantal organisaties beloofd het komende jaar acties voor het hospice te zullen voeren.
De reacties zijn echt alleen maar positief. We merken wel dat mensen wachten met het geven van giften tot er wat meer zekerheid is. Het lastige is dat we pas meer zekerheid hebben als er voldoende giften binnen zijn. Daarom gaan we nu snel starten met een actie om ‘Vrienden van het Hospice’ te vinden’

Nieuws overzicht
Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2020, Stichting Hospice De Luwte