Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Hospice de Luwte wint Helffer Kootkar Prijs

13-12-2013

Helffer Kootkar Prijs naar Hospice De Luwte
Oranje Fonds stelt €25.000,- beschikbaar uit Fonds op Naam

Tijdens een feestelijke lunchbijeenkomst op vrijdag 13 december reikte het Oranje Fonds de Helffer Kootkar Prijs uit aan twee organisaties. Hospice De Luwte uit Soest was één van de winnaars en ontving €25.000,-. Dit jaar dongen tien genomineerden mee naar de prijs. Zij stuurden allen een plan in voor  methodiekontwikkeling of onderzoek op het gebied van informele zorg.

Hospice de Luwte  is een huis voor mensen met een levensverwachting van maximaal 3 maanden, die in alle rust en veiligheid willen sterven.  In een sfeer die zoveel mogelijk op die van thuis lijkt worden de gast en zijn naasten ondersteund om deze tijd op een voor hen goede manier door te brengen. Een hospice is een plek om te leven tot het einde.

“We willen graag dat iemands laatste dagen zo comfortabel mogelijk zijn. Hoe zorgen we ervoor dat iemand niet alleen medisch gezien zo comfortabel mogelijk sterft, maar ook spiritueel gezien?”

Hospice De Luwte zal een methodiek ontwikkelen om vrijwilligers voor te bereiden op en toe te rusten voor levensbeschouwelijke en zingevingsvraagstukken. De jury kende de prijs toe omdat deze zorg in hospices, hoewel heel relevant, nog minder structureel verankerd is. Een goede methodiek kan daarom breed ingezet worden.

In 1980 richtten dhr. A.H. Helffer en mw. C.M.J. Kootkar de Stichting Helffer-Kootkar Prijs op. De prijs heeft als doel sociaal burgerschap te stimuleren en wordt. Het wordt om de twee jaar uitgereikt aan personen en organisaties die zich inzetten voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van groepen mensen die een marginale positie in de samenleving hebben. Beide oprichters zijn inmiddels overleden en de prijs is sinds 2007 als Fonds op Naam ondergebracht bij het Oranje Fonds.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

Nieuws overzicht
Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte