Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Sterven in een sfeer van thuis

31-12-2003

Realisering hospice stap dichterbij

SOEST - Voor Marjan Haak en de vijf medeleden van de Initiatiefgroep Hospice Soest leidt het geen twijfel: het Hospice komt er. Vraag is alleen wanneer en waar. De projectgroep ondervindt overal veel steun, “dwars door alle geledingen van de samenleving”. Veel werk is al verzet; realisatie van het huis waar mensen in hun laatste levensfase een rustige en veilige plek kunnen vinden is vooral een financiële zaak.

Marjan Haak (1951, Loenen aan de Vecht) is door burgemeester Janssen gevraagd het voortouw te nemen, nadat de gemeenteraad op initiatief van raadslid Els de Waard unaniem besloot dat er in Soest een hospice moet komen. Nadat de vroegere wiskundelerares in maart na twaalfjaar stopte met haar werk als Lid van de Provinciale Staten, kwam de vraag van Janssen op het juiste moment. Marjan Haak: “Het is wel vrijwilligerswerk van het stevige soort. Ik heb mensen om me heen gezocht die er voor gaan. Dat is prima gelukt. We steken er met elkaar belachelijk veel tijd in, maar niemand voelt dat als een last.”
De initiatiefgroep bestond aanvankelijk uit vijf leden en is samengesteld uit mensen met een achtergrond in de zorg, de politiek, het maatschappelijk werk, de public relations en de makelaardij. Wat ontbrak was een financiële deskundige, maar met de komst van het zesde lid, accountant Ronald de Jong, is ook die leemte opgevuld.  Het streven van de Initiatiefgroep is er opgericht een zogenaamd low-care hospice te realiseren voor vier mensen. Het huis komt in Soest, maar zal openstaan voor anderen. “We beschouwen Baarn en Soesterberg ook als ons werkgebied”, aldus Marjan. Het hospice moet een rustige plek zijn voor medemensen in hun laatste levensfase. Je kunt er alleen komen met de indicatie dat je nog drie maanden te leven hebt. In de praktijk blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur 25 dagen is. Marjan: “Het hospice is bedoeld voor als het thuis te moeilijk wordt. De voorkeur heeft dat mensen thuis sterven, maar als dat om diverse redenen niet kan, vinden mensen in het hospice een sluitend, compleet aanbod met een sfeer van thuis. Ook degenen die in het ziekenhuis uitbehandeld zijn kunnen er terecht. Door deze opvang wordt voorkomen dat die mensen naar een verpleegtehuis moeten.” In het hospice is er ook aandacht voor de opvang van directe familie. Als het pand er eenmaal is, wordt er één vaste kracht aangesteld. Die moet de zorg regelen. Er zijn zestig vrijwilligers nodig, die kunnen rekenen op een houvast biedende opleiding. De Initiatiefgroep voert nu al voorbereidende gesprekken met huisartsen en werkers in de zorg. Het blijkt dat het project erg aanspreekt. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de intentie in 2004 een bedrag van 40.000 euro te willen bijdragen; in januari valt de definitieve beslissing. In oktober, na de eerste publiciteit, kwamen meteen al de eerste schenkingen binnen. De Stichting Vrienden van Molendael draagt 10.000 euro bij, Terberg Telecom uit IJsselstein zegde de schenking toe van een telefooncentrale met alle noodzakelijke aansluitingen en de Soester architect Rob Gommers heeft aangeboden alle tekeningen gratis te willen maken. Marjan Haak: “Ik ben heel positief geworden over de medemensen. Bij mij moet je niet aankomen dat mensen zo egoïstisch zijn. Het spreekt enorm aan.”

Nieuws overzicht
Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2020, Stichting Hospice De Luwte