Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Dorst of doodsangst

Dorst of doodsangst

In 2014 en 2015 heeft de directie van Hospice De Luwte in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek (in de persoon van Anne Goossensen, hoogleraar informele zorg en zorgethiek en Sylvie de Kubber, student-assistent) de methodiek "Dorst of doodsangst" ontwikkeld.  
De methodiek biedt werkers (vrijwilligers én professionals) in de palliatieve terminale zorg handvatten voor het onderkennen van signalen van spirituele behoeften/nood. Het gaat met name om de situaties waarin geen vraag wordt gesteld, maar er mogelijk wel iets speelt. In het gelijknamige boekje uit 2016 wordt de methodiek beschreven. Het boekje is voor € 7,50 te bestellen bij VPTZ Nederland, zie deze link: http://www.vptz.nl/onderzoek-publicaties/dorst-doodsangst-onderkennen-spirituele-signalen-clienten-terminale-fase/

Inmiddels zijn De Luwte en de UvH in een volgend project bezig een E-learningmodule voor de methodiek op te zetten. Geplande oplevering van deze module is begin 2018.

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte