Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Methodiek ontwikkeling Helffer Kootkar Prijs

Methodiek ontwikkeling Helffer Kootkar Prijs

Vraag om praktijkervaringen van vrijwilligers

Voor ons project “Gevoeligheid voor signalen van spirituele behoeften” onderzoeken wij enerzijds allerlei (nationale en internationale) artikelen en literatuur en zijn wij anderzijds op zoek naar ervaringen uit de praktijk.

Voor dit laatste hebben we vrijwilligers werkzaam in een hospice nodig.

Heb jij een voorbeeld van een situatie waarin je ontdekte dat een gast worstelde met vragen/angsten op een ander dan lichamelijk gebied zónder dat iemand die ook echt uitsprak? Waar heb je dit aan herkend? Hoe ben je ermee omgegaan? Is het bevredigend afgehandeld? Heb je er iemand anders bij ingeschakeld?

Als je zo’n situatie weet, wil je deze dan opschrijven en aan ons opsturen? Het gaat ons om verhalen over ‘succes’, maar ook om verhalen van ‘niet gelukt’ of een andere afloop. Wat maakte dat je het niet herkende? Vooral de verhalen waar het niet ging zoals je wilde, zijn voor ons erg belangrijk.

Heb je wel eens gezien dat een andere vrijwilliger een signaal van een gast miste? Wat was dat voor signaal? Waar doelde dat volgens jou op? Denk je dat of weet je het zeker omdat dit later werd bevestigd?

Voel je vrij om deze situaties in je eigen woorden op te schrijven. Het helpt ons vooral goed als je het heel precies doet. Als je bereid zou zijn om hierover geïnterviewd te worden, vermeld dan je naam en emailadres erbij. Mogelijk kan een student van de Universiteit voor Humanistiek dat deel van het project oppakken.

Uiteraard zullen wij zorgvuldig met je inbreng omgaan; wij gebruiken deze situaties om inzicht te krijgen en zullen ze hooguit, mogelijk, anoniem in het eindrapport opnemen.

Bij voorbaat hartelijk,

Marja van der Vorst

Annemarie Hidding

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2017, Stichting Hospice De Luwte