Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Aanmelding en opname

Indien opname in hospice De Luwte gewenst is kunt u of uw naaste contact met ons opnemen. Vaak ook gebeurt de aanmelding door de huisarts of een medewerker van het ziekenhuis. Altijd is een indicatie nodig. Meer informatie hierover krijgt u als u ons belt.

Tijdelijke opname
Voor zover de bezetting dit toelaat, biedt De Luwte ook de mogelijkheid tot tijdelijke opname. Hierdoor kunnen de naasten in de thuissituatie in deze laatste maanden korte tijd worden ontlast.

Kosten
De kosten voor de verpleegkundige zorg in het hospice worden meestal vergoed door de Zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder de basisverzekering. Hiervoor is geen eigen bijdrage/eigen risico verschuldigd. Uitzondering hierop is de situatie waarin u vanuit een verpleeghuis naar ons toekomt óf wel van thuis maar in het bezit van een indicatie voor een verpleeghuis. In dat geval valt u onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de verpleegkundige zorg.

Het verblijf in hospice De Luwte wordt niet standaard door de  verzekering vergoed. Hiervoor vragen wij een bedrag als  bijdrage in de dagelijkse kosten zoals eten, drinken, energie, telefoon. Informatie hierover kunt u krijgen bij de directie. Veel áánvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage voor het verblijf wel. Overigens gaan wij er van uit dat deze bijdrage nooit een belemmering mag vormen voor opname in ons huis.

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte